Ochrona Środowiska

Moduł prezentuje dane z zakresu Wydziału Ochrony Środowiska, w szczególności lokalizacje składowisk odpadów, kwater składowisk odpadów oraz instalacji na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego.

Otwórz Ochrona Środowiska

Dane przedstawione są w postaci punktów charakterystycznych składowisk i instalacji oraz ich obrysów. W module prowadzone są również rejestry z zakresu Pozwoleń Zintegrowanych i Sektorowych.