Aplikacje

Aktualności

 • Dane wojewódzkie

  Projekt Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego został uruchomiony w odpowiedzi na potrzebę uporządkowania danych przestrzennych charakteryzujących obszar województwa zachodniopomorskiego oraz zagwarantowania do nich powszechnego, nieograniczonego dostępu. Jednym z głównych celów budowy Systemu było udostępnienie użytkownikom danych gromadzonych w rejestrach oraz ewidencjach prowadzonych przez województwo, a także dostarczenie narzędzi do realizacji zadań statutowych dla części […]

 • Geoportal – spacer online po województwie zachodniopomorskim

  Dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego oraz powiatów i miast województwa zachodniopomorskiego powstał system Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (RIIP WZ). System da możliwość każdemu obywatelowi skorzystania z nieograniczonego dostępu do map województwa dotyczących m.in. uzbrojenia terenu, weryfikacji przeznaczenia działki, możliwości inwestycyjnych czy danych związanych ze środowiskiem i jego ochroną. Budowa systemu RIIP WZ jest współfinansowana […]

 • E-usługi – załatwianie spraw bez wychodzenia z domu

  Dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego oraz powiatów i miast województwa zachodniopomorskiego powstał System Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (System RIIP WZ). System daje możliwość każdemu obywatelowi skorzystania z nieograniczonego dostępu do map województwa dotyczących m.in. uzbrojenia terenu, weryfikacji przeznaczenia działki, możliwości inwestycyjnych czy danych związanych ze środowiskiem i jego ochroną. Ponadto System RIIP WZ zapewni […]

Pozostałe aktualności

Mapy

 • WODGiK

  Zadaniem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przestrzennej o zasięgu wojewódzkim. Moduł WODGiK w udostępnionym Użytkownikom Geoportalu, publikuje dane zasobu geodezyjnego UMWZ.
 • Rolnictwo i Rybactwo

  Moduł Rolnictwo i Rybactwo służy do prowadzenia rejestrów związanych z obsługą wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Prezentowane są w nim dane dotyczące gruntów oraz odpowiednich dokumentów dla poszczególnych procesów.
 • Planowanie Przestrzenne

  Moduł prezentuje dokumenty w zakresie polityki przestrzennej Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Najważniejszym z nich jest Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego (PZPWZ), w tym Plan zagospodarowania przestrzennego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (PZPSOM) który określa cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa.
Inne mapy

Usługi

Inne usługi