Uwaga! Uprzejmie informujemy, że system jest w trakcie publikacji.

Uwagi do działania Systemu prosimy zgłaszać przez formularz kontaktowy https://sip.wzp.pl/kontakt/ .

Aplikacje

Aktualności

 • Udostępnianie danych BDOT10 (dane udostępniane bez opłat)

  Informujemy, że od lipca 2023 roku uruchomiliśmy aplikację webową umożliwiającą pobieranie danych BDOT10k. Dane BDOT10k znajdą Państwo wybierając w oknie głównym Następnie zostaną Państwo przeniesieni do serwisu, w którym po zaznaczeniu obszaru (1) można pobrać dane BDOT10k (2). Aplikacja pozwala na identyfikację obszaru poprzez: w sytuacji błędnego zaznaczenia obszaru należy wyczyścić szkic. Dane BDOT10k udostępniane […]

 • Moduł „Portal przedsiębiorcy”

  Rozszerzenie zakresu rzeczowego prac realizowanych w ramach umowy BG-I.052.11.2021 – Moduł „Portal przedsiębiorcy”.

 • Odbiór Etapu Zarządczego nr 2 umowy BG-I.052.11.2021

  Odbiór Etapu Zarządczego nr 2 umowy BG-I.052.11.2021 – Budowa rozwiązania i wdrożenie Systemu RIIP WZ. Przeprowadzenie testów wewnętrznych i dopuszczeniowych.

Pozostałe aktualności

Mapy

 • WODGiK

  Zadaniem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przestrzennej o zasięgu wojewódzkim. Moduł WODGiK w udostępnionym Użytkownikom Geoportalu, publikuje dane zasobu geodezyjnego UMWZ.
 • Rolnictwo i Rybactwo

  Moduł Rolnictwo i Rybactwo służy do prowadzenia rejestrów związanych z obsługą wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Prezentowane są w nim dane dotyczące gruntów oraz odpowiednich dokumentów dla poszczególnych procesów.
 • Planowanie Przestrzenne

  Moduł prezentuje dokumenty w zakresie polityki przestrzennej Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Najważniejszym z nich jest Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego (PZPWZ), w tym Plan zagospodarowania przestrzennego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (PZPSOM) który określa cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa.
Inne mapy

Usługi

Inne usługi