Wprowadzenie

Niniejszy przewodnik zawiera opis funkcjonalności Systemu pomocy RIIP WZ.

Edycja pliku online.

Powrót do strony głównej

Użytkownik aby przejść do strony głownej systemu pomocy musi wybrać LPM menu system w lewym górnym rogu

strona główna

Rysunek 1 Przejście do strony głównej

Nawigacja po systemie

Głównym sposobem nawigacji po Systemie pomocy jest menu górne. Użytkownik ma możliwość wyboru kilku opcji:

  • Przewodnik - pozwala w dowolnym moomencie przenieść się do przewodnik po Systemie pomocy,

  • Moduły - umożliwia przejście do samouczka dla poszczególnych aplikacji Systemu PDSLista aplikacji

Rysunek 2 Lista modułów
  • PDS - opcja umożliwiająca do przejścia na stronę główną Systemu PDS
  • Język - opcja umżliwiająca zmianę wersji językowej Zmiana wersji językowej
Rysunek 3 Zmiana wersji językowej
  • Pole wyszukiwania - umożliwia przeszukanie Systemu pomocy w celu odnalezienia określonego kompnentu Pole wyszukiwania
Rysunek 4 Pole wyszukiwania

Menu boczne daje użytkownikowi możliwość nawigacji po rozdziałach oraz podrozdziałach poszczególnych sekcji.

menu boczne

Rysunek 5 Nawigacja menu bocznym 1

menu boczne

Rysunek 6 Nawigacja menu bocznym 2

Użytkownik po przeglądnięciu wybranego rozdziału ma możliwość przejścia do kolejnej lub poprzedniej sekcji używając przycisków umieszczonych na samym teskstu.

przechodzenie do sekcji

Rysunek 7 Przechodzenie do kolejnej lub poprzedniej sekcji