Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych stanowiących własność SP na cele nierolnicze i nieleśne

Usługa polega na złożeniu odpowiednich formularzy i wydaniu opinii/decyzji przez Marszałka WZ.

Przejdź do usługi Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych stanowiących własność SP na cele nierolnicze i nieleśne

Wymagane dokumenty

Nie dotyczy

Odbiorca usługi

  • Administracja

Podstawy prawne

  • Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2017 poz. 1161); Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256).

Czas realizacji usługi przez urząd

  • 30 dni. W przypadku, kiedy wnioskdawca musi uzupełnić wniosek , wówczas na prośbę wnioskodawcy termin może ulec wydłużeniu o czas potrzebny do uzpełnienia wniosku.

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

brak