Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (mpzp) lub zmiany mpzp

Obsługa składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (mpzp) lub zmiany mpzp.

Przejdź do usługi Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (mpzp) lub zmiany mpzp

Wymagane dokumenty

  • Uchwała z uzasadnieniem
  • Załącznik graficzny (granica mpzp) w wersji wektorowej

Odbiorca usługi

  • Administracja
  • Biznes

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 t.j.) art. 23;
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 214 t.j.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2404)

Czas realizacji usługi przez urząd

  • min. 21 dni Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t.j.) – art. 11

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

brak