Dane BDOT10 w nowym schemacie GML (dane udostępniane bez opłat)

Informujemy że od lutego 2024 r. w aplikacji webowej „Dane bezpłatne BDOT10k” mają Państwo możliwość pobrania danych BDOT10k w nowym schemacie, wynikającym z  Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.

Dotychczas prowadzone zbiory danych BDOT10k zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych, zostały dostosowane do modelu zgodnego z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych. Ponadto  zbiory BDOT10k uzupełnione zostały o obiekty kategorii „rzeźba terenu”  reprezentowane w klasach OT_RTLW linia wysokościowa i OT_RTPW punkt wysokościowy. Klasy te zostały opracowane i przyjęte do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 2023 roku.

Informacje jak skorzystać z aplikacji webowej „Dane bezpłatne BDOT10k” znajdą Państwo tutaj: https://sip.wzp.pl/aktualnosci/udostepnianie-danych-bdot10-dane-udostepniane-bez-oplat/.