Udostępnianie danych BDOT10 (dane udostępniane bez opłat)

Informujemy, że od lipca 2023 roku uruchomiliśmy aplikację webową umożliwiającą pobieranie danych BDOT10k.

Dane BDOT10k znajdą Państwo wybierając w oknie głównym

Następnie zostaną Państwo przeniesieni do serwisu, w którym po zaznaczeniu obszaru (1) można pobrać dane BDOT10k (2).

Aplikacja pozwala na identyfikację obszaru poprzez:

  • wpisanie nazwy jednostki ,
  • wybór jednostki z listy rozwijalnej,
  • zaznaczenie obszaru na mapie,

w sytuacji błędnego zaznaczenia obszaru należy wyczyścić szkic.

Dane BDOT10k udostępniane są w formie spakowanych „paczek danych” (*.zip) udostępnianych dla poszczególnych powiatów województwa. Każda z „paczek danych” zawiera komplet danych w formacie *.gml (dla danego powiatu) zgodnych ze schematem aplikacyjnym BDOT10k.

Nazwy udostępnianych plików zgodne są ze schematem: TERYT_ROK_GML.zip gdzie:

  • TERYT – numer TERYT powiatu/miasta na prawach powiatu,
  • ROK – rok utworzenia danych.