Nowoczesne e-usługi w informacji przestrzennej

Digitalizacja 511 tysięcy operatów geodezyjnych i przygotowanie 40 baz danych tworzących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny – to efekt projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. O tym, jak pożyteczną pracę wykonywało Biuro Geodezji Urzędu Marszałkowskiego WZ we współpracy z zachodniopomorskimi powiatami opowiedzą uczestnicy konferencji, która odbędzie się 4 października w Szczecinie.

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (sip.wzp.pl) powstała w partnerstwie wszystkich powiatów, miast grodzkich oraz Województwa Zachodniopomorskiego. Współpraca 22 powiatowych i miejskich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej umożliwiła ujednolicenie danych dotyczących uzbrojenia terenu oraz obiektów topograficznych na terenie całego Pomorza Zachodniego. A teraz te zasoby są udostępniane obywatelom, przedsiębiorcom i administracji publicznej: https://sip.wzp.pl/

Dzięki zrealizowaniu tego projektu możliwe było uruchomienie 40 e-usług publicznych, takich jak:

 – udostępnianie danych geodezyjnych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;

– uzgadnianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

– uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

– udostępnianie informacji o nieruchomościach Województwa Zachodniopomorskiego;

– udostępnianie informacji geologicznej;

– udostępnianie informacji o środowisku;

– obsługa wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nie leśne;

– weryfikacja położenia działki w granicach parku krajobrazowego;

Cyfryzacja danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu oraz obiektów topograficznych objęła teren całego województwa zachodniopomorskiego. Trwała prawie 4 lata. Przeprowadzono proces digitalizacji 511 tys. operatów geodezyjnych i przygotowano 40 baz danych tworzących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, który pozwala na realizację spraw administracyjnych drogą elektroniczną.

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego umożliwia: dostęp do danych przestrzennych zgromadzonych w zasobach mapowych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego bez konieczności wychodzenia z domu; szybszą obsługę spraw administracyjnych; usprawnienie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego; usprawnienie realizacji spraw administracyjnych; zdalną realizację spraw związanych z geodezją i kartografią, środowiskiem oraz jego ochroną, w tym podgląd oraz dostęp do danych przestrzennych dziedzinowo związanych z gospodarką przestrzenną, parkami krajobrazowymi oraz ewidencją nieruchomości będących w posiadaniu Województwa Zachodniopomorskiego.

Działanie https://sip.wzp.pl/ to oszczędność czasu i pieniędzy, możliwość szybszej realizacji projektów gospodarczych, rozwój nowych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej.

Więcej informacji – podczas konferencji podsumowującej projekt:

„Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

4 października 2023 r.

Godz. 9.30 – 15.30.

Urząd Marszałkowski WZ

Szczecin, ul. Piłsudskiego 40

Sala Delfin

Program wydarzenia – w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy dziennikarzy i fotoreporterów.