Parki Krajobrazowe

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego (ZPKWZ) pracuje w obszarach Parków i ich otulin oraz współpracuje z obszarami chronionymi w innych krajach. Moduł Parków Krajobrazowych udostępnia w Geoportalu granice Parków krajobrazowych oraz innych obszarów chronionych.

Otwórz Parki Krajobrazowe

Publikowane są również granice obszarów wynikających z planów ochrony: Obszary objęte działaniami ochronnymi oraz Obszary ze wskazaniami do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Użytkownik w module znajdzie także dane dotyczące Elementów infrastruktury turystycznej zlokalizowanej na terenie Parków krajobrazowych.