WODGiK

Zadaniem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przestrzennej o zasięgu wojewódzkim. Moduł WODGiK w udostępnionym Użytkownikom Geoportalu, publikuje dane zasobu geodezyjnego UMWZ.

Otwórz WODGiK

W Geoportalu Użytkownik znajdzie mapy topograficzne oraz tematyczne – dane służące celom projektowym, przyrodniczym, turystycznym, przeglądowym.

W module Geodezji i Kartografii dostępne są następujące mapy:

 • Mapa sozologiczną,
 • Mapa hydrograficzną,
 • Standardowe opracowanie kartograficzne w skali 1:10 000,
 • Mapa topograficzną w skali 1:10 000 układzie 1965,
 • Mapa topograficzną w skali 1: 10 000 układzie 1992,
 • Mapa topograficzną w skali 1:25 000 układzie 1965,
 • Mapa topograficzną w skali 1:50 000 układzie 1965,
 • Mapa topograficzną w skali 1: 50 000 układzie 1942,
 • Mapa topograficzną w skali 1: 50 000 układzie 1992,
 • Baza Danych Topograficznych TBD,
 • Mapa topograficzną w skali 1: 100 000 układzie GUGiK „80”,
 • VMap Level 2.