Opiniowanie wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej – opinia Zarządu

Uzyskanie opinii dot. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

Przejdź do usługi Opiniowanie wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej – opinia Zarządu

Wymagane dokumenty

Nie dotyczy

Odbiorca usługi

  • Administracja
  • Biznes

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496 ze zm.) -art. 7 ust. 12 pkt. 21 (opinia Zarządu WZ w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego),
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 r. Nr 76 poz. 489 ze zm.)

Czas realizacji usługi przez urząd

  • 21 dni (z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496 ze zm.) – art. 7 ust. 13)

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy