Opiniowanie wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej – opinia Marszałka

Uzyskanie opinii dot. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

Przejdź do usługi Opiniowanie wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej – opinia Marszałka

Wymagane dokumenty

Nie dotyczy

Odbiorca usługi

  • Administracja
  • Biznes

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496 ze zm.) -art. 7 ust.12 pkt. 11 – opinia Marszałka w zakresie zadań samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust.3 pkt. 3 ustawy o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym, w odniesieniu do terenów nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego,
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 r. Nr 76 poz. 489 ze zm.)

Czas realizacji usługi przez urząd

  • 21 dni (Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496 ze zm.) – art. 7 ust. 13)

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy