Opiniowanie wniosków o wydanie opinii do projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – opinia Zarządu

Uzyskanie opinii dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

Przejdź do usługi Opiniowanie wniosków o wydanie opinii do projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – opinia Zarządu

Wymagane dokumenty

  • pełnomocnictwo inwestora, w sytuacji gdy inwestorem jest przedsiębiorąca
  • projekt wniosku (załącznik graficzny w wersji wektorowej oraz opis w formie tekstowej)

Odbiorca usługi

  • Administracja
  • Biznes

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm. – art.9o ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. h) oraz ust. 4.),
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 214)

Czas realizacji usługi przez urząd

30 dni (Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.) art. 9o ust. 4)

Opłata lub informacja o braku opłaty

  • zwolnienie z opłaty

Tryb odwoławczy

Przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.