Opiniowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Uzyskanie opinii dot. decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Przejdź do usługi Opiniowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Wymagane dokumenty

  • Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1812).

Odbiorca usługi

  • Administracja
  • Biznes

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1812) art. 6 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 7 lit. h) oraz art. 5 ust. 1

Czas realizacji usługi przez urząd

14 dni (Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1812) – art. 6 ust. 4)

Opłata lub informacja o braku opłaty

  • zwolnienie z opłaty

Tryb odwoławczy

Przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.