Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Uzyskanie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Przejdź do usługi Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wymagane dokumenty

  • Projekt decyzji
  • Załącznik graficzny

Odbiorca usługi

  • Administracja
  • Biznes

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 t.j.) 53 ust. 4 pkt. 10 i pkt. 10a w związku z art. 64 ust. 1;
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 214 t.j.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1589)

Czas realizacji usługi przez urząd

  • 2 tygodnie, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t.j.) – art. 53 ust. 5

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

  • Przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia