Opiniowanie projektów uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów

Uzyskanie opinii dot. ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Przejdź do usługi Opiniowanie projektów uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów

Wymagane dokumenty

  • Projekt uchwały
  • Załącznik graficzny

Odbiorca usługi

  • Administracja
  • Biznes

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 t.j.); wydanie opinii w związku z art 37b ust. 2 pkt.7;
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 214 t.j.)

Czas realizacji usługi przez urząd

  • do 30 dni, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t.j.) – art. 37b ust. 4

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

brak