Zgłaszanie prac geodezyjnych/kartograficznych w PODGIK/MODGIK

Wymiana danych między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych odbywa się na podstawie zgłoszenia prac. Możliwość złożenia wypełnionego wniosku, jego automatyczna rejestracja w systemie, automatyczna informacja o możliwości odbioru (dotyczy wersji papierowej) lub wysłanie na wskazany adres (dotyczy wersji elektronicznej).

Przejdź do usługi Zgłaszanie prac geodezyjnych/kartograficznych w PODGIK/MODGIK

Wymagane dokumenty

  • kopia śwadectwa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji kierownika prac
  • umowa dot. hasła dostępu
  • wniosek o załozenie konta
  • zgłoszenie pracy geodezyjnej

Odbiorca usługi

  • Obywatel
  • Administracja
  • Biznes

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz. 1990)

Czas realizacji usługi przez urząd

  • po wniesieniu opłaty – bez zbędnej zwłoki, zgodnie z przepisami prawa
  • 5 dni od dokonania wpłaty za materiały zasobu
  • 1 dzień

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy