Opiniowanie wniosków o wydanie opinii do projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – opinia Marszałka

Uzyskanie opinii dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

Przejdź do usługi Opiniowanie wniosków o wydanie opinii do projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – opinia Marszałka

Wymagane dokumenty

Nie dotyczy

Odbiorca usługi

  • Administracja
  • Biznes

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2019 r. poz. 710 ze zm.) – art. 9o ust. 4 w związku z art. 9o ust. 3 pkt. 4 lit. g

Czas realizacji usługi przez urząd

Nie dotyczy

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy