Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego

Uzyskanie opinii dot. ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego

Przejdź do usługi Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego

Wymagane dokumenty

Nie dotyczy

Odbiorca usługi

  • Administracja
  • Biznes

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1554),
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 r. Nr 76 poz. 489 ze zm.)

Czas realizacji usługi przez urząd

Nie dotyczy

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy