Opiniowanie wniosków o wydanie opinii do projektu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego

Uzyskanie opinii dot. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego

Przejdź do usługi Opiniowanie wniosków o wydanie opinii do projektu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego

Wymagane dokumenty

Nie dotyczy

Odbiorca usługi

  • Administracja
  • Biznes

Podstawy prawne

Brak

Czas realizacji usługi przez urząd

Nie dotyczy

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy