Opiniowanie wniosków o wydanie opinii do projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej (decyzji sisp)

Uzyskanie opinii dot. ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Przejdź do usługi Opiniowanie wniosków o wydanie opinii do projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej (decyzji sisp)

Wymagane dokumenty

  • Pełnomocnictwo inwestora, w sytuacji gdy inwestorem jest przedsiębiorąca
  • Projekt wniosku o wydanie decyzji sisip

Odbiorca usługi

  • Biznes

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 273 t.j.) – art. 4 ust. 3 w związku z art. 4 ust.; 2 pkt 9;
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 214 t.j.)

Czas realizacji usługi przez urząd

  • Maksymalnie 21 dni (Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 273 t.j.) – art. 4 ust. 39

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

  • Przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia