Udostępnianie informacji o nieruchomościach Województwa Zachodniopomorskiego

Usługa umożliwia Użytkownikowi wypełnienie oraz złożenie wniosku o udostępnienie informacji o nieruchomościach stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego. Użytkownik przesyła formularz, w którym określa sposób oraz formę udostępnienia danych. Usługa pozwala na opcjonalne naliczenie opłat związanych z przygotowaniem danych o wybranych nieruchomościach. Na podstawie złożonego wniosku, pracownik merytoryczny WIiN udostępnia dane w formie żądanej przez wnioskodawcę. Cała usługa może zostać zrealizowana bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Przejdź do usługi Udostępnianie informacji o nieruchomościach Województwa Zachodniopomorskiego

Wymagane dokumenty

Nie dotyczy

Odbiorca usługi

 • Administracja
 • Biznes
 • Obywatel

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.429 t.j.)
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742 t.j.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 t.j. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.2018.1916 t.j. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1974 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2019.1460 t.j. ze zm.)

Czas realizacji usługi przez urząd

 • Czas realizacji wynika z odpowiednich przepisów prawa, zakresu udostępnianych danych i wybranej formy dostawy lecz jednak bez zbędnej zwłoki

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

brak