Udostępnienie danych bazy RCiWN (zbiór danych lub wyciąg z rejestru)

Możliwość składania zamówień dla wybranych transakcji obrotu nieruchomości (poprzez zdefiniowane kryteria wyboru), w raz z rejestrowaniem i rozliczeniem dostępu do danych zgodnym z obowiązującymi przepisami regulującymi sposób obliczenia opłaty za udostępnione materiały zasobu. Po uiszczeniu opłaty zostaną wydane zamówione materiały wraz z Licencją określającą zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu.

Przejdź do usługi Udostępnienie danych bazy RCiWN (zbiór danych lub wyciąg z rejestru)

Wymagane dokumenty

 • kopia śwadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
 • wniosek złożony na formularzu P i P5 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji z dnia 28 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1322) załącznik nr 3

Odbiorca usługi

 • Obywatel
 • Administracja
 • Biznes

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz. 1990)

Czas realizacji usługi przez urząd

 • po wniesieniu opłaty – bez zbędnej zwłoki, zgodnie z przepisami prawa
 • 1 dzień
 • 30 dni
 • zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • 7 dni

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy