Udzielanie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Usługa umożliwia Użytkownikowi wypełnienie oraz złożenie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Użytkownik przesyła formularz, który jest następnie weryfikowany przez pracownika merytorycznego WIiN. Usługa pozwala na wygenerowanie i wysłanie decyzji związanej z udzieleniem wnioskowej ulgi. Cała usługa może zostać zrealizowana bez konieczności wizyty w Urzędzie

Przejdź do usługi Udzielanie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Wymagane dokumenty

 • Kopia dokumentów obrazujących sytuację ekonomiczną wnioskodawcy, potwierdzających zasadność udzielenie ulgi

Odbiorca usługi

 • Obywatel
 • Biznes
 • Administracja

Podstawy prawne

 • Uchwała Nr VII/81/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia z dnia 28 czerwca 2011 r.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1974 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2019.1460 t.j. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.)
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742 t.j. ze zm.)

Czas realizacji usługi przez urząd

 • Czas realizacji wynika z odpowiednich przepisów prawa, zakresu udzielania ulgi, organu podejmującego decyzję lecz jednak bez zbędnej zwłoki.

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

brak