Wydawanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

Usługa umożliwia Użytkownikowi wypełnienie oraz złożenie wniosku o wydanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Użytkownik przesyła formularz, który jest następnie weryfikowany i analizowany przez pracownika merytorycznego WIiN. Usługa pozwala na wygenerowanie i wysłanie decyzji dotyczącej możliwości dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane. Cała usługa może zostać zrealizowana bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Przejdź do usługi Wydawanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

Wymagane dokumenty

Nie dotyczy

Odbiorca usługi

 • Obywatel
 • Biznes
 • Administracja

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742).
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

Czas realizacji usługi przez urząd

 • Czas realizacji wynika z odpowiednich przepisów prawa, konieczności konsultacji z zarządcami/administratorami danej nieruchomosci jednak bez zbędnej zwłoki.

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

brak