Weryfikacja Licencji – (WODGiK)

Usługa umożliwia weryfikację wydanej licencji na udostępnione materiały z wojewódzkiej części zasobu PZGiK.

Przejdź do usługi Weryfikacja Licencji – (WODGiK)

Wymagane dokumenty

  • plik dokumentu licencji
  • plik dokumentu DOO lub niepowtarzalny identyfikator licencji lub DOO

Odbiorca usługi

  • Obywatel
  • Biznes
  • Administracja

Podstawy prawne

  • art. 40c i 40e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; wzór licencji, wzór DOO – rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

Czas realizacji usługi przez urząd

  • Niezwłocznie

Opłata lub informacja o braku opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

  • W przypadku braku możliwości weryfikacji DOO lub licencji – przysługuje skarga na organ, stosownie do przepisów KPA.