Zasady poruszania się po aplikacji

Rozdział zawiera opis sposobu poruszania się po aplikacji, opis możliwości filtrowania i sortowania danych a także opis typów pól występujących w aplikacji.

Sortowanie danych

Sortowanie to uporządkowanie danych i prezentacja danych w sposób czytelniejszy dla użytkownika systemu. Przykładowy formularz, gdzie możliwe jest sortowanie danych przedstawiono na poniższym rysunku.

Sortowanie danych

Rysunek 1 Sortowanie danych

W nagłówku tabeli, znajduje się przycisk sortowania w postaci dwóch małych trójkątów W celu posortowania listy użytkownik naciska nagłówek wybranej kolumny. Ponowne naciśnięcie tego samego nagłówka powoduje zmianę kierunku sortowania.
Kolumna, według której została posortowana lista, posiada w nagłówku ikonę trójkąta skierowanego w górę lub w dół . Pierwsza ikona wskazuje, że sortowanie jest wykonane od najmniejszej do największej wartości, a druga ikona wskazuje na sortowanie malejące.

UWAGA

W aplikacji Biuro Obsługi Interesanta RIIP WZ, w pierwszej kolejności można wyfiltrować dane, a następnie je posortować.

Filtrowanie danych

System RIIP WZ umożliwia filtrowanie danych w tabelach i wyszukiwanie po fragmencie wpisanej frazy (ciągu znaków). Filtrowanie danych umożliwia ikona {Filtry}.
Naciśniecie ikony spowoduje wyświetlenie okna umożliwiającego wprowadzenie kryteriów filtrowania (patrz rysunek poniżej)

Filtrowanie

Rysunek 2 Filtrowanie

W celu filtrowania danych na liście np. w skrzynce wiadomości, wyszukując określonej wiadomości:

 1. Użytkownik naciska ikonę aby wyświetlić pola do wprowadzenia kryteriów filtrowania.
 2. Użytkownik wybiera dane pole i wprowadza kryterium filtru, który ma zostać zastosowany.
 3. Użytkownik naciska przycisk {Wyszukaj}.

UWAGA

: Zastosowany filtr zostanie wyświetlony nad oknem filtrowania. Naciśnięcie przycisku {Wyczyść} usuwa wszystkie zastosowane filtry.

Filtrowanie dat: data od – data do

Podczas filtrowania danych możliwe jest włączenie/wyłączenie filtrowania po datach.
Włączenie filtrowania dat od – do umożliwia przycisk .
Jeśli jest wyłączony , wówczas w oknie filtrowania widać pole [Data dostarczenia – dzień](patrz rysunek poniżej).

Okno wyszukiwania po dacie

Rysunek 3 Okno wyszukiwania po dacie

Jeśli jest włączony , wówczas dostępne są pola [Data doręczenia od] i [Data dostarczenia do](patrz rysunek poniżej).

Okno wyszukiwania po dacie od - do

Rysunek 4 Okno wyszukiwania po dacie od - do

W celu filtrowania danych na liście z uwzględnieniem dat należy:

 1. Użytkownik naciska ikonę aby wyświetlić pola do wprowadzenia kryteriów filtrowania.
 2. Użytkownik wybiera dane pole i wprowadza kryterium filtru, który ma zostać zastosowany.
 3. Użytkownik naciska i wprowadza dane w pola [Data doręczenia od] i [Data doręczenia do]
 4. Użytkownik naciska przycisk {Wyszukaj}.

UWAGA

Datę można wpisać ręcznie lub nacisnąć na ikonę która wyświetla kalendarz.

Graficzny interfejs użytkownika

Graficzny interfejs użytkownika określa standardowy wygląd obiektów oraz ich funkcjonalność. Przykładowe okno Portalu BOI przestawiono na poniższym rysunku.

Okno w systemie RIIP WZ

Rysunek 5 Okno w systemie RIIP WZ

Stałymi elementami interfejsu użytkownika w Portalu informacyjnym są:

 1. Logo systemu RIIP WZ na granatowym tle.
 2. Menu główne, czyli lista funkcji, wyświetlanych w ustalonym miejscu ekranu, zawierających polecania, które można wybrać myszą.
 3. Pasek tytułowy wyświetlany w górnej części portalu, który zawiera: herb województwazachodniopomorskiego, nazwa uruchomionej aplikacji oraz informację o aktualnie zalogowanym użytkowniku i kontekście w jakim pracuje.
 4. Formularz przeglądania/wprowadzania danych. Formularz może być podzielony dodatkowo na zakładki oraz sekcje, porządkujące informacje zawarte na formularzu.

Menu główne systemu RIIP WZ znajduje się w bocznej części Portalu. Wybierając poszczególne pozycje menu, użytkownik wyświetla formularze umożliwiające obsługę funkcjonalną systemu. Zakres menu głównego jest różny w zależności od kontekstu zalogowanego użytkownika.

Menu główne dla osoby fizycznej

Rysunek 6 Menu główne dla osoby fizycznej

Menu główne zawiera następujące funkcjonalności:

 1. Profil użytkownika – patrz Profil użytkownika
 2. Sprawy – patrz Sprawy
 3. Rejestracja konta podmiotu – patrz Rejestracja konta podmiotu
 4. Wnioski – patrz Wnioski
 5. Skrzynka – patrz Skrzynka
 6. Kontakt – patrz Kontakt
 7. Pomoc – patrz [Rysunek 167] Kontakt z administratorem – wiadomość e-mail

Menu główne dla administratora podmiotu

Rysunek 7 Menu główne dla administratora podmiotu

Menu główne zawiera następujące funkcjonalności:

 1. Profil użytkownika – patrz Profil użytkownika
 2. Sprawy – patrz Sprawy
 3. Profil podmiotu Profil podmiotu
 4. Użytkownicy podmiotu - patrz Użytkownicy podmiotu
 5. Wnioski – patrz Wnioski
 6. Skrzynka – patrz Skrzynka
 7. Kontakt – patrz Kontakt
 8. Pomoc – patrz [Rysunek 167] Kontakt z administratorem – wiadomość e-mail

Menu główne dla użytkownika podmiotu

Rysunek 8 Menu główne dla użytkownika podmiotu

Menu główne zawiera następujące funkcjonalności:

 1. Profil użytkownika – patrz Profil użytkownika
 2. Sprawy – patrz Sprawy
 3. Wnioski – patrz Wnioski
 4. Skrzynka – patrz Skrzynka
 5. Kontakt – patrz Kontakt
 6. Pomoc – patrz [Rysunek 167]

Formularz wyświetlający listy

Wszystkie okna wyświetlające listy w systemie, zbudowane są w analogiczny sposób i zawierają:

 1. Nazwę funkcji, która zawiera listę danych
 2. Ikonę służą do włączenia filtrowania na liście
 3. Listę wyników wyszukiwania

Lista wyników wyszukiwania

Rysunek 9 Lista wyników wyszukiwania

Dane na liście można dodatkowo posortować (patrz Sortowanie danych).

Formularz wyświetlający listy

Rysunek 10 Formularz wyświetlający listy

Pola formularza

W systemie RIIP WZ występuje kilka rodzajów pól edycyjnych, jak pokazano na poniższym rysunku.

Pola formularza

Rysunek 11 Pola formularza

Każde pole edycyjne składa się z etykiety pola oraz z ramki, w której umieszczane są wprowadzane znaki (tekst), jak na poniższym rysunku.

Pole formularza

Rysunek 12 Pole formularza

Pola mogą posiadać dodatkowe ikony z lewej strony, jak na poniższym rysunku.

Pole formularza z ikoną

Rysunek 13 Pole formularza z ikoną

Pola, których wypełnienie jest obowiązkowe w danym formularzu, oznaczone są kropką umieszczoną przy etykiecie pola, jak na poniższym rysunku.

Pole obligatoryjne

Rysunek 14 Pole obligatoryjne

Pola nie oznaczone kropką z reguły są polami opcjonalnymi, jak na poniższym rysunku.

Pole nieobligatoryjne

Rysunek 15 Pole nieobligatoryjne

Tekst pomocniczy

Tekst pomocniczy jest używany z elementami formularza, aby nadać użytkownikowi kontekst ich użycia. Jest umieszczony bezpośrednio pod danym polem, jak pokazano na poniższym rysunku.

Pomoc kontekstowa

Rysunek 16 Pomoc kontekstowa

Lista rozwijalna

Przykładowy wygląd takiego pola zamieszczono na rysunku poniżej.

Lista rozwijana

Rysunek 17 Lista rozwijana

Pola tego typu powiązane są z frazami (ciągiem znaków) mogące wypełniać dane pole. Użytkownik wpisuje kolejne znaki szukanej frazy a system wyświetla listę dostępnych wartości. Na liście znajdują się tylko te pozycje, które zawierają wpisany tekst.
Pole z listą rozwijaną jest oznaczona symbolem umieszczonym w prawym końcu pola.

Walidacja danych

Podczas wprowadzania, edycji danych po wypełnieniu kolejnych pól ich zawartość jest walidowana, a informacje o jej wyniku wyświetlane są bezpośrednio pod wypełnianym polem w postaci czerwonego tekstu informującego o szczegółach błędu. Walidacji podlegają tylko pola, które są obligatoryjne do wypełnienia.

Walidacja danych

Rysunek 18 Walidacja danych